Summary of the hottest manga today

SUPER AWESOME MANGA

LATEST UPDATES -

READ MANGA ONLINE

LIVE (Last updated: 2021-07-24 11:54)
Read Under The Green Light Manga Online

Under The Green Light

Jaxx

Chapter 20 2021-07-16

Chapter 19 2021-07-06

Chapter 13 2021-06-27

Read Yong Heng Zhi Zun Manga Online

Yong Heng Zhi Zun

Jian You Tai Xu (Roaming Sword Of Great Destruction)

Chapter 281 2021-06-14

Chapter 280 2021-06-14

Chapter 279 2021-06-14

Read The Ghostly Doctor Manga Online

The Ghostly Doctor

Yuan Man Dongman

Chapter 362 1 day ago

Chapter 361 2021-07-19

Chapter 360 2021-07-15

Read Hero? I Quit A Long Time Ago. Manga Online

Hero? I Quit A Long Time Ago.

Novelist Sf,Wu Liao Kan Kan Tian,Hai Luo

Chapter 290 2021-06-28

Chapter 289 2021-06-28

Chapter 288 2021-06-28

Read Martial Arts Reigns Manga Online

Martial Arts Reigns

Pojie

Chapter 297 1 day ago

Chapter 296 2021-07-20

Chapter 295 2021-07-18

Read I'm The Great Immortal Manga Online

I'm The Great Immortal

June Snow Studio

Chapter 328 12 hours ago

Chapter 327 2021-07-19

Chapter 326 2021-07-15

Read Peerless Battle Spirit Manga Online

Peerless Battle Spirit

飞轨动漫

Chapter 307 2021-07-17

Chapter 306 2021-07-17

Chapter 305 2021-07-11

Read Starting From Today I'll Work As A City Lord Manga Online

Starting From Today I'll Work As A City Lord

Qing Ting Animation,Aoye Dabai,Lou Xiaoyue,Tan Yong Lun,Zhuo J Yu

Chapter 319 2021-07-20

Chapter 318 2021-07-17

Chapter 317 2021-07-14

Read Rebirth: City Deity Manga Online

Rebirth: City Deity

飞轨动漫

Chapter 231 1 day ago

Chapter 229 2021-07-19

Chapter 230 2021-07-18

Read The Strongest God King Manga Online

The Strongest God King

Edge Man Cartoon

Chapter 210 2021-07-18

Chapter 209 2021-07-09

Chapter 208 2021-07-09

Read Strongest Abandoned Son Manga Online

Strongest Abandoned Son

Goose Five,Hangzhou Manchao Studio

Chapter 178 2021-05-17

Chapter 177 2021-05-17

Chapter 176 2021-05-17

Read Metropolitan Supremacy System Manga Online

Metropolitan Supremacy System

Daxingdao Anime

Chapter 201 2021-06-01

Chapter 200 2021-06-01

Chapter 199 2021-06-01

Read Please Don't Bully Me, Nagatoro Manga Online

Please Don't Bully Me, Nagatoro

774 House (774)

Chapter 86 2021-07-06

Chapter 85 2021-06-15

Chapter 84 2021-06-01

Read Immortal Swordsman In The Reverse World Manga Online

Immortal Swordsman In The Reverse World

飞轨动漫

Chapter 222 1 day ago

Chapter 221 2021-07-18

Chapter 220 2021-07-15

Read Shenwu Tianzun Manga Online

Shenwu Tianzun

飞轨动漫

Chapter 338 1 day ago

Chapter 337 2021-07-20

Chapter 336 2021-07-16

Read Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita? Manga Online

Jitsu Wa Ore, Saikyou Deshita?

Takahashi A

Chapter 33 2021-06-22

Chapter 32 2021-06-04

Chapter 31 2021-06-04

Read Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator Manga Online

Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator

Daxingdao Anime,Shili Jianshen,Uncle Zhong

Chapter 622 13 hours ago

Chapter 621 1 day ago

Chapter 620 2021-07-18

Read I Got A Date With The President Manga Online

I Got A Date With The President

Updating

Chapter 167 2021-07-13

Chapter 166 2021-07-13

Chapter 165 2021-07-13

Read The Brocaded Tale Of The Girl Si Manga Online

The Brocaded Tale Of The Girl Si

Updating

Chapter 126 1 day ago

Chapter 125 2021-07-19

Chapter 124 2021-07-16

Read Magician From The Future Manga Online

Magician From The Future

Green Cream Anime,Qing Bing

Chapter 108 2 days ago

Chapter 107 2021-07-17

Chapter 106 2021-07-17

Read The Phoenix In A Turbulent World Manga Online

The Phoenix In A Turbulent World

Sanfu Comics

Chapter 79 2021-07-19

Chapter 78 2021-07-19

Chapter 77 2021-07-19

Read Unscrupuous Consort: The Evil Dotor Manga Online

Unscrupuous Consort: The Evil Dotor

Sanfu Comics

Chapter 74 2021-07-20

Chapter 73 2021-07-13

Chapter 72 2021-07-06

Read My Sister Picked Up The Male Lead Manga Online

My Sister Picked Up The Male Lead

Moon Sihyun

Chapter 49 2021-07-19

Chapter 48 2021-07-19

Chapter 47 2021-07-19

Read The 12 O’Clock Cinderella Manga Online

The 12 O’Clock Cinderella

Lizi Liz

Chapter 51 End 2021-06-22

Chapter 50 2021-06-22

Chapter 49 2021-06-22

Read Evil Again Manga Online

Evil Again

Son Yong Wan,神的境地

Chapter 30 2021-02-17

Chapter 29 2021-02-17

Chapter 28 2021-02-17

Read Dangerous New Employee Manga Online

Dangerous New Employee

Park Soo Jung

Chapter 12 2020-12-25

Chapter 11 2020-12-25

Chapter 10 2020-12-25

Read Metropolitan Prodigal Manga Online

Metropolitan Prodigal

飞轨动漫

Chapter 10 2020-10-02

Chapter 9 2020-10-02

Chapter 8 2020-10-02