Read manga Shounen ai - List manga online genre Shounen ai

SUPER AWESOME MANGA

Shounen ai

LATEST UPDATES -

READ MANGA ONLINE

LIVE (Last updated: 2021-05-16 06:14)
Read In My Closet Manga Online

In My Closet

Risa Lisa

Chapter 93 5 hours ago

Chapter 88 2021-05-09

Chapter 80 2021-05-09

Read Lost Dragon Manga Online

Lost Dragon

Dajiaochong

Chapter 139 21 hours ago

Chapter 138 21 hours ago

Chapter 145 1 day ago

Read Rainbow Crown Manga Online

Rainbow Crown

飞轨动漫

Chapter 53 22 hours ago

Chapter 48 2021-05-12

Chapter 52 2021-05-12

Read Social Temperature Manga Online

Social Temperature

飞轨动漫

Chapter 42 22 hours ago

Chapter 41 22 hours ago

Chapter 40 2021-04-27

Read Mountain Love Manga Online

Mountain Love

Zhiyin Animation X Heihei

Chapter 46 1 day ago

Chapter 45 1 day ago

Chapter 44 1 day ago

Read Special Preference Or Deeply Into The Play Manga Online

Special Preference Or Deeply Into The Play

Jin Gang Quan,Xian Man Wen Hua

Chapter 53 1 day ago

Chapter 52 1 day ago

Chapter 51 1 day ago

Read Black Lotus Manga Online

Black Lotus

Iciyuan动漫

Chapter 53 1 day ago

Chapter 52 2021-05-09

Chapter 51 2021-05-07

Read Mr.miss Manga Online

Mr.miss

Aseom

Chapter 27 2 days ago

Chapter 26 2021-05-07

Chapter 25 2021-04-30

Read Hualongji Manga Online

Hualongji

Xianjun Guang,Li Ji

Chapter 125 2 days ago

Chapter 124 2 days ago

Chapter 123 2 days ago

Read The Director Who Buys Me Dinner Manga Online

The Director Who Buys Me Dinner

Kenaz,Toisa,Yang Eunji,飞轨动漫,飞轨动漫

Chapter 40 2021-05-12

Chapter 39 2021-05-12

Chapter 38 2021-04-29

Read One Take Manga Online

One Take

Applepie,Kim Cookie

Chapter 29 2021-05-12

Chapter 28 2021-05-05

Chapter 27 2021-04-27

Read You Own My All Manga Online

You Own My All

飞轨动漫

Chapter 29 2021-05-12

Note Of Absence 2021-05-02

Chapter 27 2021-04-25

Read Entertainment First Manga Online

Entertainment First

Xinghai Dongman,Yi Tao Da Xian Yu

Chapter 18 2021-05-12

Chapter 30 2021-05-12

Chapter 29 2021-05-12

Read Shadow Crown Manga Online

Shadow Crown

Haewi

Chapter 23 2021-05-12

Chapter 22 2021-05-06

Chapter 21 2021-04-28

Read Guiding Him Patiently Manga Online

Guiding Him Patiently

赵有猫Fiya / Ntsye

Chapter 48 2021-05-12

Chapter 47 2021-05-07

Chapter 46 2021-05-04

Read Blue, Black, Sky Manga Online

Blue, Black, Sky

Kyungha Yi

Chapter 19 2021-05-12

Chapter 18 2021-05-12

Chapter 17 2021-05-12

Read Unintentional Love Story Manga Online

Unintentional Love Story

Pibi

Main Story Finale 2021-05-11

Chapter 57 2021-05-04

Chapter 56 2021-04-27

Read Cloud  Manga Online

Cloud

Kim Pas (Paskim),飞轨动漫

Chapter 13 2021-05-10

Chapter 12 2021-05-01

Chapter 11 2021-04-27

Read I Married My Father-In-Law Manga Online

I Married My Father-In-Law

Plumage,Xingkong She,Yue Guanri

Chapter 61 2021-05-10

Chapter 60 : Special Episode 2021-05-04

Chapter 59 2021-04-26

Read Messages From The Killer Manga Online

Messages From The Killer

Yououqi Factory

Chapter 52 2021-05-10

Chapter 45 2021-05-10

Chapter 39 2021-05-10

Read Monster's Entertainment Guide Manga Online

Monster's Entertainment Guide

Lin Youqing (林幼清)

Chapter 24.1 2021-05-10

Chapter 24 2021-05-10

Chapter 22 2021-05-10

Read Crush On You Manga Online

Crush On You

Lee Kyung Ha

Chapter 74 2021-05-09

Chapter 73 2021-05-09

Chapter 72 2021-05-09