The Queen Is Busy - Read manga The Queen Is Busy online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

The Queen Is Busy summary:

The Queen Is Busy summary: A 19-year-old girl named Qing Tian was suddenly transported in time to an unknown dynasty. At first, she thought she could slowly enter the battles of the harem, but she’s surprised to find out that she's actually the Queen! How did this messy story come to be??
showmore
Chapter list The Queen Is Busy
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo