Sengoku Komachi Kurou Tan! - Read manga Sengoku Komachi Kurou Tan! online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

Sengoku Komachi Kurou Tan! summary:

Sengoku Komachi Kurou Tan! summary: One fateful day, a girl time slipped into the Sengoku Era. It was an abrupt enough event to be dubbed god’s whim, done to sate hellish boredom. The girl has no power to change the world. She was a very ordinary, common, and plain girl that can be found anywhere. And that girl can do no more than a single thing. Survive the Sengoku Era ——– that’s all.
showmore
Age warning: Comic Sengoku Komachi Kurou Tan! may have sensitive content and images, not suitable for your age. If you are under 16, please choose another story to entertain. We will not be responsible for the related if you ignore this warning..
Chapter list Sengoku Komachi Kurou Tan!
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo