My Girlfriend is a Villain - Read manga My Girlfriend is a Villain online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

My Girlfriend is a Villain summary:

My Girlfriend is a Villain summary: Zhang Nan, the young master of the declining Fu Long Clan just wants to be a normal person, but he is sent to an aristocratic training school by his grandfather. He is accidentally assigned to a female class by the teacher, and is tormented by his female peers to the point where he wants to leave school...
showmore
Chapter list My Girlfriend is a Villain
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo