Iron Ladies - Read manga Iron Ladies online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

Iron Ladies summary:

Iron Ladies summary: University graduate Mu Siyun sent his resume to the star fleet on a whim and somehow became the Fleet Admiral! Ths is the story about an admiral with a harem of 3000 female soldiers conquering the universe…
showmore
Age warning: Comic Iron Ladies may have sensitive content and images, not suitable for your age. If you are under 16, please choose another story to entertain. We will not be responsible for the related if you ignore this warning..
Chapter list Iron Ladies
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo