Hanakoi Tsurane - Read manga Hanakoi Tsurane online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

Hanakoi Tsurane summary:

Hanakoi Tsurane summary: The self-destructive type, Sougorou is the heir of one of the well-known families in Kabuki world. He has no interests in other actors his age with the exception of Gensuke who he recognizes as his rival and never wants to lose to no matter what. However, fate plays a cruel trick on him and the two of them end up as classmates… How will their relationship develop…?!
showmore
Age warning: Comic Hanakoi Tsurane may have sensitive content and images, not suitable for your age. If you are under 16, please choose another story to entertain. We will not be responsible for the related if you ignore this warning..
Chapter list Hanakoi Tsurane
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo