Days - Read manga Days online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

Days summary:

Days summary: Two boys met on a stormy night: Tsukushi, a boy with no special traits at all, and Jin, a soccer genius. On that night, Jin drags Tsukushi into the world of high-school soccer. It was nominated for Best Shōnen Manga at the 39th Kodansha Manga Awards. The series was number twelve in the Nationwide Bookstore Employees' Recommended Comics of 2014.
showmore
Age warning: Comic Days may have sensitive content and images, not suitable for your age. If you are under 16, please choose another story to entertain. We will not be responsible for the related if you ignore this warning..
Chapter list Days
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo