Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai - Read manga Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai online fastest for free

MENU

SUPER AWESOME MANGA

Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai summary:

Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai summary: The manga is a romantic comedy starring the clever and handsome son of a wealthy family. In middle school he only ever studied, and everyone said he was plain like a background character. When he gets to high school, he enacts a plan to change his image to be more like a "main character" and get the perfect girlfriend.
showmore
Age warning: Comic Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai may have sensitive content and images, not suitable for your age. If you are under 16, please choose another story to entertain. We will not be responsible for the related if you ignore this warning..
Chapter list Akuyaku Ouji wa Koi ga Dekinai
Chapter name View Date released
Chap list
X

Mời bạn trải nghiệm tính năng mới Nhận thông báo khi có Chap mới nhất

Bạn sẽ nhận được thông báo CỰC NHANH khi Chap mới ra, thông qua các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc,... trên thiết bị của bạn.

  • - Bước 1: Đăng nhập với Facebook
  • - Bước 2: Đồng ý cho chaptermanga.com gửi thông báo cho bạn
  • - Bước 3: Theo dõi truyện bạn muốn nhận thông báo